ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ Φ.ΧΑΡΙΣΗ – 20.03.2015

Εξέτασα σήμερα 20/3/2015, τον κ. Χαρίση Φοίβο, που  διάγει την 19η ημέρα απεργίας πείνας και έχει απολέσει το 12,8% του συνολικού του σωματικού βάρους. Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει έντονη ωχρότητα, ζάλη, αδυναμία, καταβολή και κόπωση στην ελάχιστη προσπάθεια (βάδιση ολίγων μέτρων). Εμφανίζει ορθοστατική υπόταση, εργαστηρικά χαμηλές τιμές σακχάρου αίματος, ενώ στο ιστορικό του αναφέρεται εικόνα βρογχικού άσθματος.

Με δεδομένο τη συνέχιση της απεργίας πείνας του κρατούμενου, εκτιμώ  ότι τις προσεχείς ημέρες, θα γίνει έκδηλη η απορρύθμιση του οργανισμού του, ως αποτέλεσμα ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών, απορρύθμιση που ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις απειλητικές για την οργανική, διανοητική και ψυχική του υγεία, ακόμα και για την ίδια του τη ζωή.

Είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι η επικινδυνότητα για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα ενός απεργού πείνας, αυξάνεται σημαντικά μετά την 10η μέρας απεργίας πείνας, όπως επίσης και ότι η απώλεια βάρους άνω του 10% του σωματικού του βάρους, συνιστά παράγοντα αυξημένου κινδύνου.

Και οι 2 αυτοί παράγοντες συντρέχουν για τον κ. Χαρίση, ώστε να επιβάλλεται η  ΑΜΕΣΗ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διακομιδή του σε Γ βάθμιο  νοσοκομείο του ΕΣΥ, για περαιτέρω έλεγχο, παρακολούθηση και υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του.

Ο ιατρός

ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ- Διευθυντής ΕΣΥ

Comments are closed.